Onderzoek

RECENT ONDERZOEK

Hoewel de COVID-19-crisis het toerisme tot stilstand heeft gebracht, met alle gevolgen van dien, heeft het tegelijkertijd een momentum gecreëerd voor bestemmingen om toerisme in de toekomst op een duurzamere manier te ontwikkelen. Dit biedt kansen voor bestemmingen die al werden geconfronteerd met de negatieve aspecten die overmatig toerisme met zich mee kan brengen, maar ook voor bestemmingen die zich nog in de ontwikkelingsfase van het toerisme bevinden en duurzaamheid vanaf het begin willen integreren.

Ondanks dat veel bestemmingen toerisme op een duurzamere manier willen ontwikkelen, ontbreken er vaak nog duidelijke richtlijnen over hoe dat te doen. Duurzaamheid is een ingewikkeld en soms vaag concept. Wat betekent het voor een bestemming om echt duurzaam te zijn? Hoe kan het succes van een bestemming op andere manieren worden gemeten dan slechts naar bezoekersaantallen en uitgaven te kijken? Welke statistieken kunnen daarvoor worden gebruikt? En wie moeten hierbij betrokken worden?

Als onderdeel van mijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam probeer ik in co-creatie met de bestemming zelf antwoorden te vinden op deze vragen. Dit doe ik door workshops aan te bieden op basis van de Donut Economie van Kate Raworth. Een economisch model dat als belangrijkste doel een duurzame samenleving heeft en daarbij zowel het ecologische als het sociale aspect van duurzaamheid in ogenschouw neemt. In samenwerking met de bestemming wordt in deze workshops de theorie toegepast op de context van toerisme. Vervolgens wordt het vertaald naar een visie voor duurzaam toerisme, meetbare eenheden en/of actiestappen die de bestemming in de praktijk kan toepassen.

wETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

A Research Agenda for Urban Tourism  (Januari 2022)
Boek hoofdstuk

A Modern Guide to the Urban Sharing Economy (Augustus 2021)
Boek hoofdstuk

Current Issues inTourism (Augustus 2018)
Wetenschappelijk tijdschrift

Laten we samenwerken.