Onderzoek

Donut economie toegepast op duurzaam toerisme

Hoewel de COVID-19-crisis het toerisme tot stilstand heeft gebracht, met alle gevolgen van dien, heeft het tegelijkertijd een momentum gecreëerd voor bestemmingen om toerisme in de toekomst op een duurzamere manier te ontwikkelen. Dit biedt kansen voor bestemmingen die al werden geconfronteerd met de negatieve aspecten die overmatig toerisme met zich mee kan brengen, maar ook voor bestemmingen die zich nog in de ontwikkelingsfase van het toerisme bevinden en duurzaamheid vanaf het begin willen integreren. Ondanks dat veel bestemmingen toerisme op een duurzamere manier willen ontwikkelen, ontbreken er vaak nog duidelijke richtlijnen over hoe dat te doen. Duurzaamheid is een ingewikkeld en soms vaag concept. Wat betekent het voor een bestemming om echt duurzaam te zijn? Hoe kan het succes van een bestemming op andere manieren worden gemeten dan slechts naar bezoekersaantallen en uitgaven te kijken? Welke statistieken kunnen daarvoor worden gebruikt? En wie moeten hierbij betrokken worden? Als onderdeel van mijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam probeer ik in co-creatie met de bestemming zelf antwoorden te vinden op deze vragen. Dit doe ik door workshops aan te bieden op basis van de Donut Economie van Kate Raworth. Een economisch model dat als belangrijkste doel een duurzame samenleving heeft en daarbij zowel het ecologische als het sociale aspect van duurzaamheid in ogenschouw neemt. In samenwerking met de bestemming wordt in deze workshops de theorie toegepast op de context van toerisme. Vervolgens wordt het vertaald naar een visie voor duurzaam toerisme, meetbare eenheden en/of actiestappen die de bestemming in de praktijk kan toepassen. De workshops worden momenteel aangeboden aan Destinatiemarketing Organisaties en/of Gemeenten van steden in Nederland en Vlaanderen. Hierbij kunnen verschillende stakeholders betrokken worden. Het doel van de workshop is om gezamenlijk toe te werken naar een product dat in de praktijk kan worden gebruikt, bijvoorbeeld: de basis van een toeristische visie, strategie of een actieplan. Geïnteresseerd om mee te doen? Meer informatie over de inhoud van de workshop? Neem een kijkje in de tabel hieronder of neem direct contact met me op.
Voor wie? Bestemmingen (DMO’s en/of Gemeenten) die toerisme duurzamer willen ontwikkelen en op zoek zijn naar manieren om dit te doen.
Wat kan er verwacht worden? Een interactieve workshop waarin co-creatie centraal staat, om na te denken over hoe toerisme duurzamer ontwikkeld kan worden op basis van de Donut Economie van Kate Raworth.
Leerdoelen van de workshop
  1. Begrijpen van de theorie van de Donut Economie en wat het verband is met duurzaam toerisme.
  2. De theorie van de Donut Economie toepassen op de toeristische bestemmingen en de grenzen van duurzaam toerisme voor deze bestemming bepalen.
  3. Het ontwerpen van een visie of actieplan voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme voor de specifieke bestemming, gebaseerd op de theorie van de Donut Economie en inzichten vanuit de bestemming.
Uitkomst van de workshop Nader te bepalen in overleg met de bestemming, afhankelijk van de fase waarin deze zich bevindt (bijv. meerjarenvisie, opzet van een toeristische strategie of actieplan)
Duur 2-3 uur
Contact gegevens Shirley Nieuwland, nieuwland@eshcc.eur.nl , 06 5759 1085 Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Let's work together!